Работни календари

РАБОТНИ календари

РАБОТНИТЕ КАЛЕНДАРИ са един от най-търсените продукти в арсенала на търговските дружества. Календарите винаги са нужнии както за персонала от собствената  фирмата,така  и като подарък за вашите партньори.
Изразявайки корпоративния стил на компанията, те са неразделна част от рекламата. Проектирани стилно и изработени качествено календарите ще напомнят за вашата компания една година, в допълнение, като средство за реклама съчетават ниска цена и висока ефективност. Работният календар е практичен бизнес - подарък за вашите клиенти и партньори на компанията, служители, приятели и разбира се на приятелите на вашите приятели :)